previous pauseresume next

برنامه استراتژیک

اهداف و راه برد ها

تحقیق و توسعه نیاز اصلی برای حرکت مستمر دستگاه ها و ساختارهای مولد خدمات, دانش و فناوری است. ارزیابی شرایط بیرونی و درونی، ایجاد دانش نوین، حمایت از خلاقیت نیروهای درونی، یافتن منابع تازه، الگو سازی و مواردی از این دست از مسئولیت اصلی واحدهای تحقیق و توسعه است.در راستای نهادینه کردن فعالیت های پژوهشی مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهراء (س) و حرکت علمی در عرصه پژوهش،حوزه پژوهش این مجموعه مفتخر است برنامه های خود را در قالب برنامه استراتژیک مدیریت پژوهشی پژوهشکده الزهرء (س)، تدوین و به مرحله اجرا گذارد. چشم انداز برنامه های  این پژوهشکده در کوتاه مدت و دراز مدت به شرح زیر است:

دورنما(Vision)

آرمان این واحد، ایجاد مجموعه ای خلاق و پیشرو در زمینه پژوهش های بالینی برای ارتقاء سلامت و یهداشت جامعه میباشد، که بنا دارد با تولید دانش در جهت افزایش آگاهی و حفظ و ارتقای سطح دانش جامعه در حد استانداردهای جهانی در حد بضاعت خویش گام بردارد. از سوی دیگر ما برآنیم با توسعه و ارتقای امر تحقیق همواره به عنوان یکی از پژوهشکده های طراز اول کشور و منطقه از بعد پژوهش محسوب گشته و مصداق بارز انجام تحقیق در خدمت ارتقاء سلامت جامعه باشیم.

 

ارزش ها(Values)

  1. ارج نهادن  به جایگاه والای محقق و تحقیق
  2.  عدالت
  3. رعایت موازین شرعی و اصول  اخلاقی در پژوهش
  4. شایسته سالاری
  5. برخورداری از سلامت، حق آحاد جامعه
  6. ارج نهادن به خلاقیت و نو آوری
  7. پاسخگو بودن
  8. کار گروهی

رسالت (Mission)

مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهراء (س) مصمم است تا با توجه به موقعیت و چهره این پژوهشکده در سطح کشور به ویژه در شهر اصفهان، با ترغیب و تشویق و ایجاد روحیه نوآوری، بستر مناسبی را برای ظرفیتهای پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی مرکز با به کارگیری نتابج تحقیقات فراهم آورند. هم چنین با تجهیز این واحد، ترویج و بهبود کیفی فعالیت های پژوهشی میسر گشته و طرح های مفید و کاربردی در اسرع وقت تا رسیدن  به نتبجه مطلوب تحت حمایت های همه جانبه آن قرار خواهند داشت.مشارکت در توسعه و بهبود سلامت جامعه و ارتقاء موقعیت علمی پژوهشکده الزهرا (س) در عرصه های ملی و بین المللی از طریق ایجاد بستر و فضای مناسب برای محققین جهت انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی ، و برقراری ارتباط فعال با سیاستگذاران و متولیان پژوهش و فناوری کشور نیز دیگر مأموریت این مجموعه خواهد بود.به منظور دستیابی به ماموریت فوق وبا توجه به ظرفیت های پژوهشی پژوهشکده اهداف این واحد به شرح ذیل تدوین گردیده است:
 

هدف کلی:
ایجاد و ارتقاء توانمندی پژوهشی و تشویق و ترغیب همکاران به خصوص پزشکان و دانشجویان در انجام پژوهش های بالینی و پایه پزشکی در راستای کمک به تعالی مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهراء (س).

اهداف   کوتاه مدت:

۱)هدفمند کردن پژوهش ها با لحاظ نمودن ضرورت حفظ اخلاق در پژوهش

۲)  سرو سامان دادن به وضعیت پایان نامه ها و افزایش بهره وری از پایان نامه های دوره های تکمیلی و دستیاری
۳) بهره گیری از نتایج تحقیقات در جهت حل مشکلات و ارتقاء سطح سلامت جامعه
۴) بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین بخشی با مراکز دولتی و غیر دولتی از طریق انجام پژوهش های مشترک

الف) درون دانشگاهي :

تشکيل جلسات مشترک با معاونت هاي دانشگاه ( درمان و بهداشت ، فرهنگي و دانشجويي، آموزشی، پژوهشی ) و تعيين زمينه هاي همکاري پژوهشي

اجراي کارهاي پژوهشي مشترک متناسب با نیازهاي هر معاونت يا گروه هاي آموزشي

ب) ساير ارگان ها :

شناسايي سازمان هايي که امکان اجراي پروژه هاي مشترک تحقيقاتي در آنها وجود دارد و جذب منابع پژوهشی خارج سازمانی از قبيل آموزش و پرورش، شهرداري و استانداري، هلال احمر و ...

۵) توسعه کمي و کيفي تحقيقات در پژوهشکده

  • ايجاد بستر مناسب براي توانمند سازي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي در امور پژوهشي
  • برگزاري کارگاه هاي آموزشي در زمينه end note ، SPSS ، مقاله نويسي ، تحقيق کيفي ، تجزيه و تحليل آماري براي اعضاء هيأت علمی و دانشجویان

۶) برگزاري کنفرانس و همایش ها و کارگاه ها

۷)تدوین  اولويت هاي پژوهشي گروه هاي آموزشي

۸)  درنظرگرفتن منافع مادی و معنوی پژوهشکده

۹)  هدفمند نمودن فعالیت های پژوهشی پژوهشکده

۱۰) تشکیل گروه های پژوهشی توانمند

۱۱) مستند سازی تمامی فرایند های حوزه پژوهشی

۱۲) حفظ اتوریته در تصمیم گیری ها در زمینه پذیرش یا رد پروپوزال ها بر اساس اهداف و ارزش های تعیین شده

 

اهداف دراز مدت:

 

کسب مجوز راه اندازی مجله علمی پژوهشی پژوهشکده

 

سیاست ها و برنامه های استراتژیک:
- توسعه پژوهش های کاربردی با تاکید بر پژوهش های بالینی
- حمایت همه جانبه از علاقه مندان به امر پژوهش
- توسعه زیر بنای ارتباطی و توسعه همکاری فی ما بین مراکز دولتی و غیر دولتی

امکانات مشاوره ای:
- مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق
- مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی