previous pauseresume next

باشگاه دانش آفرینان علوم پزشکی

جناب آقای دکتر صبوری معاون پژوهشی مجموعه، ضمن عرض تبریک به مناسبت روز دانشجو در خصوص اهمیت تشکیل تشکل های پژوهش به منظور ارتقاء و اهمیت پژوهش در آموزش سخنرانی نمودند.

 

دکتر حمید گنجی معاون پشتیبانی و توسعه  الزهراء (س)، اظهار نمودند ایده ای در امور پژوهش تجاری می شود که نیاز قابل احساس را در جامعه پاسخ داده باشد.

 

دکتر نصر جانشین معاون پژوهشی مجموعه، در حوزه فعالیتهای مراکز و همچنین لزوم ترجمان دانش و معرفی باشگاه صحبت نمودند.

 

دکتر فرج زادگان رئیس مرکز مشاوره دانشکده پزشکی، گذراندن کورس های پژوهشی در جهت تربیت نیروی محقق برتر را لازم دانسته اند.

 

دکتر کلیدری معاون درمان الزهراء (س)، در خصوص به روز بودن پزشکان و همچنین روشن بودن موتور پژوهش در جهت انجام طرح های کاربردی به منظور رفاه حال بیماران صحبت نمودند.